Hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel!

Att ta patient­säkerheten hela vägen hem

Endast 50% av läkemedel för långtidsmedicinering tas så som läkaren ordinerat.  Det kostar onödigt lidande och hälso och sjukvården enorma summor varje år.
Vanligaste läkemedelsrelaterade avvikelsen vid kommunal hemsjuksjukvård är missad/ utebliven dos. Med 30-50 överlämningar under en dag på endast en avdelning är det inte konstigt.
Idag saknas de verktyg som behövs för att stödja, registrera och utvärdera läkemedelsintag i hemmiljö.
Finn Medicinen utvecklar hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel.

Finn Medicinens grundare har bakgrund från apoteksbranchen och från mjukvaru- och hårdvarubranschen. På apoteken finns omfattande rutiner, strukturer och hjälpmedel för att få det rätt. Och det fungerar! Felen är få och uppföljning och förbättring av eventuella misstag görs. Det finns teknikstöd, systemstöd och kontrollfunktioner.
Hur funkar det när du lämnar över läkemedel varje dag? Vilka teknikstöd, systemstöd och kontrollfunktioner har du till din hjälp, när kollegan blir sjuk eller du behöver rusa iväg och stötta på en annan avdelning. Det är så lätt att bli avbruten i en viktig arbetsuppgift.
Med 20 års erfarenhet av arbete med läkemedel och patientsäkerhet är det dags att förflytta resurserna dit de verkligen behövs, till dig som lämnar över läkemedel varje dag. Patientsäkerhetsarbetet får inte sluta vid apotekets ytterdörr. Det skall nå hela vägen. Finn Medicinen utvecklar hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel och vi använder all den erfarenheten vi har tillsammans med ny teknik och befintlig forskning och de rutiner som vi idag vet fungerar. Det skall vara lätt att göra rätt!