Hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel!

Teamet bakom:

Ulrika Landin

Farmaceut med 20 års erfarenhet av att leverera rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient i rätt tid. - Genom arbete på flera apotek och sjukhusapotek har jag erfarenhet av att utveckla processer och stödsystem för att läkemedelshanteringen skall vara patientsäker hela vägen.

Kontakt: ulrika.landin@finnmedicinen.se

Niklas Landin

Civilingenjör och MBA med 20 års erfarenhet från mjukvaruindustrin med roller inom produktutveckling, försäljning och ledarskap.

Kontakt: niklas.landin@finnmedicinen.se