Hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel!

NoPressure hjälper dig varje dag med läkemedelsöverlämningar!

I varje läkemedelsskåp hos de boende sitter en liten knapp!


När du överlämnat din läkemedsdos och låser in medicinen igen trycker du på knappen.
Den svarta klockan förvandlas till en grön bock. Saknas tryck (no pressure) från ett rum vid en förväntad tid blir bocken röd. Vid varje bock i schemat kan man skriva en kommentar. En röd bock betyder inte en missad dos, bara att man inte tryckt av någon anledning. Som till exempel att sjuksköterskan eller anhörig gav dosen. 
Vyn ser du enkelt på en Ipad och den är ett bra verktyg vid överlämning till ny personal, vid gemensam genomgång efter morgonarbetet eller att checka av innan du går hem. Bättre kontroll ger mindre stress.
.
I varje läkemedelsskåp sitter en liten knapp!