Hjälpmedel som förenklar vardagen med läkemedel!


Missad läkemedelsdos?

Missad/ utebliven dos är en av de vanligaste läkemedelsrelaterade avvikelsen på äldreboenden.
Att hantera 30-50 läkemedels-överlämningar per dag på ett boende är inte enkelt!

NoPressue är hjälpmedlet för dig som överlämnar läkemedel varje dag.

Tryck bara på knappen och du beräftar att dosen är överlämnad.
-Ingen inloggning
-Inga patientuppgifter
-Inget extra jobb för ssk.NoPressure ger en överblick som är proaktiv!

En samlad vy över dagens överlämningar med möjligheter till kommentarer minskar stressen med läkemedelsöverlämningar och samtidigt risken för avvikelser.